Leiderschap

Als het gaat om het ‘empoweren’ van individuen, teams en organisaties vervul je als management een essentiële rol. De wijze waarop je leiding geeft heeft namelijk veel impact op het al dan niet vrijmaken en benutten van potentieel en kracht van medewerkers en daarmee op het welzijn en resultaten.

Krachtige leiders bouwen krachtige organisaties. Krachtig leiderschap heeft niets te maken met status, macht en soortgelijke kenmerken zoals nu nog veel te zien is. Krachtig leiderschap gaat over innerlijke kracht van waaruit je inspireert, faciliteert, dient en verbindt. Dat vraagt van iedere individuele leider empowerment, je werkelijke potentieel en kracht ontplooien en inzetten voor het geheel. Dat betekent transformatie van wie je denkt te zijn naar je authentieke zelf, naar je natuurlijke staat van zijn. Pas dan kun je jouw medewerkers, team of organisatie faciliteren in empowerment. Deze transitie leidt er uiteindelijk toe dat werken en samenwerken een feestje worden. De mooiste versie van een ieder komt tevoorschijn en van daaruit komen de beste ideeën, innovaties, creaties en samenwerkingen tot stand. Dat is leuk, vervullend en zorgt voor een lichte en sprankelende energie op de werkplek. En, niet onbelangrijk,  het leidt tot de mooiste resultaten!

Het gaat om een transitie:

 • van controle, grip en angst naar vertrouwen, aanmoedigen en ruimte geven,
 • van managen en beheersen van structuren en processen naar vooral inspireren en faciliteren van groei en verruiming van bewustzijn,
 • van jezelf verschuilen achter een masker naar jezelf werkelijk laten zien; kwetsbaarheid als kracht,
 • van ik naar wij, van eigen belang naar gezamenlijk belang,
 • van afgescheidenheid naar verbinding,
 • van veranderen naar transformeren,
 • van macht, status en focus op ‘geld als doel’ naar gelijkwaardigheid, passie en ‘geld als middel’,
 • van zekerheid en veiligheid buiten jezelf en in de organisatie zoeken naar zekerheid en veiligheid in jezelf vinden; een eigen, krachtig fundament realiseren,
 • van afhankelijke medewerkers, die werken binnen vaste structuren en rollen, naar onafhankelijke, krachtige medewerkers die regie nemen binnen de vrijheid en ruimte die zij krijgen voor creatieprocessen,
 • van medewerkers die vanuit een extrinsieke motivatie werken naar medewerkers die vanuit intrinsieke motivatie willen bijdragen aan de waarden en doelen van de organisatie,
 • van denken en aansturen in ‘delen’ naar systemisch leren kijken en aansturen, naar het geheel leren kijken, in ‘energie leren voelen, denken en werken’.

Onze kracht is om leiders/managers en organisaties te faciliteren bij deze transformatie naar een nieuw level van leiderschap en ondernemerschap. Dat kan op vele mogelijkheden:

Maatwerk leiderschapstrajecten
Wij zijn er graag voor een organisatie om ‘empowerment’ voor het management concreet invulling te geven. Denk aan een leiderschapsprogramma op maat, bijvoorbeeld als onderdeel van een Managament Development Programma.

Executive coaching
Met individuele coaching ondersteunen we managers in het transformatieproces naar hun natuurlijke staat van zijn. Managers worden zich bewust van hun potentieel en gaan werkelijk in hun kracht staan. Ook individuele medewerkers of teams leren faciliteren in ditzelfde proces kan onderdeel van de coaching zijn. Deze executive coaching kan in Nederland plaatsvinden, maar ook deelname aan een individuele retreat of onze Special Leiderschapsprogramma kan een passende optie zijn.

Begeleiding bij transformatieprocessen
We faciliteren organisaties om organisatie- en cultuurtransities succesvol te implementeren. Hierbij zijn vele variaties mogelijk.

Executive Interim Management
Wij helpen organisaties vooruit in tijden van transformatie, crisis, tijdelijke afwezigheid van een functionaris of wanneer bepaalde ontwikkelingen vragen om specifieke leiderschapskwaliteiten. Voor Interim Management is Maarten aanspreekpunt: 06 23817485.

Mediation
Wanneer conflictpartijen er niet meer in slagen om zelfstandig tot oplossingen te komen helpen wij graag om de deelnemers van ruzie naar rust te begeleiden, en zo weer in staat te stellen om sámen naar een aanvaardbare en duurzame oplossing te zoeken. Voor Mediation is Maarten aanspreekpunt: 06 23817485.

We komen graag langs om kennis te maken en mogelijkheden te bespreken. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: 06 2381 7485 (Maarten) of 06 1900 7720 (Paulien).

Locatie
We werken bij leiderschapsvraagstukken net als bij onze retreats graag op aangename, comfortabele plekken in Europa. We hebben diverse plekken geselecteerd in Frankrijk, Spanje, Italië en Portugal. Hier kunnen we in alle rust en met alle comfort werken aan ‘empowerment’. Fysiek afstand nemen, even weg van de werkplek en thuis, geeft extra dimensie en diepgang om de doelen van het maatwerkprogramma te realiseren. Zo’n programma klinkt wellicht als een behoorlijke financiële investering, maar onze ervaring leert dat de wijze waarop wij programma’s in het buitenland aanbieden ook financieel júist aantrekkelijk zijn. Natuurlijk kan een empowerment-programma ook op een locatie in Nederland plaatsvinden, dus laat de locatie zeker geen belemmering zijn..

Wil je meer informatie?

Voor meer informatie kun je op onderstaande contact-button klikken. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen: 0619007720 of mailen naar info@mpowercompany.nl

Informatie