Als het gaat om het ‘empoweren’ van individuen, teams en organisaties vervul je als management een essentiële rol. De wijze waarop je leiding geeft heeft namelijk veel impact op het al dan niet vrijmaken en benutten van potentieel en kracht van medewerkers en daarmee op hun welzijn en de toegevoegde waarde van de organisatie.

Krachtige leiders bouwen krachtige organisaties. Krachtig leiderschap heeft niets te maken met status, macht en soortgelijke kenmerken zoals nu nog veel te zien is. Krachtig leiderschap gaat over innerlijke kracht van waaruit je inspireert, faciliteert, dient en verbindt. Dat vraagt van iedere individuele leider empowerment, je werkelijke potentieel en kracht ontplooien en inzetten voor het geheel. Dat betekent transformatie van wie je denkt te zijn naar je authentieke zelf, naar je natuurlijke staat van zijn. Pas dan kun je jouw medewerkers, team of organisatie faciliteren in empowerment. Deze transitie leidt er uiteindelijk toe dat werken en samenwerken een feestje worden. De mooiste versie van een ieder komt tevoorschijn en van daaruit komen de beste ideeën, innovaties, creaties en samenwerkingen tot stand. Dat is leuk, vervullend en zorgt voor een lichte en sprankelende energie op de werkplek. En, niet onbelangrijk,  het leidt tot de meest toegevoegde waarde en de mooiste resultaten!

Het gaat om een transitie:

 • van controle, grip en angst naar vertrouwen, aanmoedigen en ruimte geven,
 • van managen en beheersen van structuren en processen naar vooral inspireren en faciliteren van groei en verruiming van bewustzijn,
 • van jezelf verschuilen achter een masker naar jezelf werkelijk laten zien; kwetsbaarheid als kracht,
 • van ik naar wij, van eigenbelang naar gezamenlijk belang,
 • van afgescheidenheid naar verbinding,
 • van veranderen naar transformeren,
 • van macht, status en focus op ‘geld als doel’ naar gelijkwaardigheid, passie en ‘geld als middel’,
 • van behoeften als zekerheid, veiligheid, waardering e.d. buiten jezelf en in de organisatie zoeken naar dergelijke behoeften in jezelf vinden; een eigen, krachtig fundament realiseren,
 • van afhankelijke medewerkers, die werken binnen vaste structuren en rollen, naar onafhankelijke, krachtige medewerkers die regie nemen binnen de vrijheid en ruimte die zij krijgen voor creatieprocessen,
 • van medewerkers die vanuit een extrinsieke motivatie werken naar medewerkers die vanuit intrinsieke motivatie willen bijdragen aan de waarden en doelen van de organisatie,
 • van denken en aansturen in ‘delen’ naar systemisch leren kijken en aansturen, naar het geheel leren kijken, in ‘energie leren voelen, denken en werken’.

Onze kracht is om leiders/managers en organisaties te faciliteren bij deze transformatie naar een nieuw level van leiderschap en ondernemerschap. Dat kan bijvoorbeeld met leiderschapstrajecten op maat en executive coaching. Ook faciliteren wij organisatie- en cultuurtransities.

Leiderschapstrajecten op maat
Wij zijn er graag voor een organisatie om ‘empowerment’ voor het management concreet invulling te geven. Denk bijvoorbeeld aan een leiderschapsprogramma op maat, eventueel als onderdeel van een Managament Development Programma. Ook kan het gaan om trainingen of workshops waarbij specifieke bekwaamheden van leidinggeven worden eigengemaakt, zoals ‘werkelijk een dialoog voeren met medewerkers’ of ‘de kracht van kwetsbaarheid’.

Executive coaching
Met individuele coaching ondersteunen we leiders/managers in het transformatieproces naar hun natuurlijke staat van zijn. Managers worden zich bewust van hun potentieel en gaan werkelijk in hun kracht staan. Ook individuele medewerkers of teams leren faciliteren in ditzelfde proces kan onderdeel van de coaching zijn. Deze executive coaching kan in Nederland plaatsvinden, maar ook deelname aan een individuele retreat of onze Special Leiderschapsprogramma kan een passende optie zijn.

Begeleiding bij transformatieprocessen
We faciliteren organisaties om organisatie- en cultuurtransities vorm te geven en succesvol te implementeren. Uiteraard is dit ook maatwerk en zijn vele variaties mogelijk.

We komen graag langs om kennis te maken en mogelijkheden te bespreken. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op: 06 1900 7720 (Paulien) of 06 2381 7485 (Maarten).